Luopuminen vaatii
uskoa uuteen,

siihen, mikä ei
vielä edes ole,

nähdä näkymätön,
uskoa uskomaton,
elää elämätön,

astua tyhjyyteen
ja luottaa, että

siipien kantavuus testataan
vain lennon aikana

(v.2005)