En vielä jaa harjoitustani Itsekritiikistä (kts.ed. postaus), tulossa on kuitenkin. Täytyy vaan kirjoittaa se puhtaaksi. Jaan sen sijaan psykologiaopintojeni aikaisen tunnelukkotestin arvioni.

Tekisi kyllä taas mieli lähteä omaksi iloksi opiskelemaan lisää psykologiaa, se on niin kiinnostavaa. Varsinkin, kun pääsee itse pohtimaan ja pyörittelemään asioita. Tykkään kovasti, vaikka se siinä pohdintavaiheessa ja ylöskirjoittamisessa tuntuukin niin työläältä aina aluksi. Kun vauhtiin pääsee, niin kyllähän täältä juttua tulee, joskus tuntuu, ettei osaa ajoissa lopettaa. Eri asia on sitten se, onko se "jutustelu" aina ihan loppuun asti mietittyä, mutta matkalla kehittyy, näin toivon ja oletan. Kun paljon yrittää, aina jotain oppii.

Mutta tunnelukkotestiin takaisin. Tämähän on tuttu varmaan monille, jotka ovat lukeneet kirjan: "Tunne Lukkosi". Testi löytyy netistä www.tunnelukkosi.fi - sivulta

Olen testin tehnyt useammin kuin kerran, mutta tuota tehtävää varten tein sen vielä kolme kertaa uudelleen. Alla analyysini testistä.

 

Tunnelukkotesti. Julkaisija Mentores. Testi on osa kirjan Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta verkkosisältöä.

 

Testin käyttöominaisuudet ovat helpot ja verkossa oleva testi on nopea tehdä. Kirjassa oleva testi on laajempi ja antoi itselleni hieman erilaisen tuloksen kuin nettitesti. Jäinkin miettimään testin pätevyyttä ja sitä onko se riittävän kattava ja olisiko kysymykset voinut laatia jotenkin toisin. Tein nettitestin vielä toisenkin kerran ja sain taas erilaisen tuloksen. Tulokseen näytti vaikuttavan se, mikä tunne- tai olotila oli juuri testiä tehdessä. Paremmassa ja itsetuntoisemmassa hetkessä tunnelukkojakin oli vähemmän tai ne olivat heikompia. Testi on mielestäni suuntaa antava, eikä kerro koko totuutta, mutta toimii hyvin itsetutkistelun lähteenä.

 

Testi mittaa lapsuudessa opittuja ja vielä aikuisuudessakin vaikuttavia selviytymismalleja, reagointi-

tapoja tunteita herättävissä tilanteissa. Tunnelukot kuvaavat haitallisia tapoja käsitellä tunteita,

tiedostamatonta osaa meissä, joka toimii lapsenkaltaisilla tunteiden säätelykeinoilla. Testi mittaa sitä,

kuinka paljon vielä aikuisina turvaudumme välttely/antautuminen- tai hyökkää- metodeihin vaati-

vissa elämäntilanteissa. Testi lisää ihmisten tiedostavuutta omista selviytymiskeinoistaan. Omien

tunnelukkojensa tunnistamisen kautta ihminen voi oppia parempia coping-keinoja.

 

Tunnelukkotesti ei ole varsinainen persoonallisuustesti, jossa mitattaisiin persoonallisuuden

piirteitä tai temperamenttia, vaan testillä on pyritään löytämään yksilön opitut, haitalliset

selviytymis-ja tunnetavat ja tunnistamisen kautta autetaan ihmistä muuttamaan noita tapoja.

Testissä on silti yhteyksiä piirreteorioihin esim. voimakkaasti neuroottiset ihmiset saattavat saada

testissä enemmän tunnelukkopisteitä tunteiden epävakaudesta johtuen. Erittäin sovinnolliset voivat

alistetun lapsuuden vaikutuksesta omaksua helpommin uhrautuvaisuuden tai alistumisen

tunnelukkoja. Myös temperamentilla voi olla vaikutusta tunnelukkojen kehittymiseen. Negatiivisuus

ja pessimismi tuottaa helpommin esim. epäonnistumisen tunnelukon. Jos temperamentti ja ympäristö

ovat olleet kovasti ristiriidassa lapsuudessa, tunnelukkojen kehittyminen on todennäköistä.

Tunnelukot ovat tiedostamattomina kuin osa ihmisen persoonallista käytöstä, mutta tiedostettuina

niiden muuttaminen on mahdollista erilaisin terapeuttisin ja itsemyötätunnon keinoin.

 

Testi kuvasi itseäni kohtalaisesti, mutta tulokset muuttuivat laajemmassa testissä ja kun toistin testin

eri päivänä, eri mielentilassa (hyvässä), tunnelukot vähenivät huomattavasti. Koska kyseessä on

tunneajatuksia mittaava testi, vaikuttaa tutkittavan (tai ainakin itseni) mielentila testin aikana

tulokseen yllättävän paljon; välillä ajattelen enemmän syyllisyys- tai huonommuusajatuksia, välillä

olen paremmin yhteydessä riittävään ja hyväksyvään itseeni. Ajattelenkin, että tunnelukot

ohjaavat yksilön käyttäytymistä ja reaktioita vaihtelevalla vahvuudella eri tilanteista ja itsetunnon

hetkittäisestä tasosta riippuen.